QS2019澳洲大学排名
首页 > 顾问主页 > QS2019澳洲大学排名

QS2019澳洲大学排名

2018-06-23...

阅读:238 收藏:0 评论:0 点赞:0

金吉列留学专注留学20年,为您提供全方位留学服务,第一时间更新权威留学资料。如果您想了解更多的留学咨询,欢迎浏览金吉列留学官网 www.jjl.cn 或者点击下侧咨询栏,专业留学顾问提供在线咨询。接下来为您介绍QS2019澳洲大学排名
澳洲共有37所大学上榜,本文列举前15所大学,展示排名升降。

英美大学的表现依然强劲,Top10中有9所都是英美的高校,在全球大学中始终保持着「尖子生」的地位。

 

 澳洲共有37所大学上榜,今天呐,我们就好好聊一聊小伙伴们比较关注的澳洲大学。

 

 1.澳国立大学

 

 2017:No.22

 

 2018:No.20

 

 2019:No.24

 

 2.墨尔本大学

 

 2017:No.42

 

 2018:No.41

 

 2019:No.39

 

 3.悉尼大学

 

 2017:No.46

 

 2018:No.50

 

 2019:No.42

 

 4.新南威尔士大学

 

 2017:No.49

 

 2018:No.45

 

 2019:No.45

 

 5.昆士兰大学

 

 2017:No.51

 

 2018:No.47

 

 2019:No.48

 

 6.莫纳什大学

 

 2017:No.65

 

 2018:No.60

 

 2019:No.59

 

 7.西澳大学

 

 2017:No.102

 

 2018:No.93

 

 2019:No.91

 

 8.阿德莱德大学

 

 2017:No.125

 

 2018:No.109

 

 2019:No.114

 

 9.悉尼科技大学

 

 2017:No.193

 

 2018:No.176

 

 2019:No.160

 

 10.伍伦贡大学

 

 2017:No.218

 

 2018:No.232

 

 2019:No.218

 

 11.纽卡斯尔大学

 

 2017:No.245

 

 2018:No.224

 

 2019:No.214

 

 12.麦考瑞大学

 

 2017:No.247

 

 2018:No.240

 

 2019:No.250

 

 13.皇家墨尔本理工大学

 

 2017:No.252

 

 2018:No.247

 

 2019:No.250

 

 14.昆士兰科技大学

 

 2017:No.276

 

 2018:No.247

 

 2019:No.244

 

 15.南澳大学

 

 2017:No.288

 

 2018:No.279

 

 2019:No.264

如果此文章对您有所帮助,是对我们最大的鼓励。对此文章以及任何留学相关问题有什么疑问可以点击下侧咨询栏询问专业的留学顾问,愿金吉列留学成为您首选咨询服务机构。
分享到
举报
去主页浏览TA的更多精彩内容 >>
上一篇文章: 寻找你的专属物语,就在塔斯马尼亚
下一篇文章: 新西兰移民后日常生活消费单详情
相关推荐